382021

Công văn 2405/TCHQ-GSQL năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

382021
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2405/TCHQ-GSQL năm 2018 về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2405/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2405/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2405/TCHQ-GSQL
V/v ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Cục Quản lý Chất lượng Sản phẩm hàng hóa).

Trong quá trình triển khai thực hiện quy định Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Tổng cục Hi quan nhận được phản ánh vướng mắc của Hải quan địa phương và doanh nghiệp liên quan đến ghi nhãn đối với phân bón nhập khẩu dạng hàng xá, hàng rời, cụ thể như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính ph về nhãn hàng hóa thì hàng hóa nhập khẩu là phân bón dạng hàng xá, hàng rời thuộc phạm vi Điều chỉnh của Nghị định này.

Tuy nhiên, theo phản ánh cơ quan hải quan và doanh nghiệp thì quy định ghi nhãn đối với phân bón nhập khẩu dạng hàng xá, hàng rời gây nhiều khó khăn và doanh nghiệp không thể thực hiện được việc ghi nhãn do hàng hóa nhập khẩu là hàng rời, hàng xá, không có bao bì. Điều này dẫn đến tranh chấp trong quá trình xử lý vi phạm và xác định hành vi vi phạm giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp.

Để đảm bảo thống nhất thực hiện, tạo Điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho biết ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa nhập khẩu là hàng rời, hàng xá (phân bón) doanh nghiệp có phải thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP hay không.

2. Trường hợp không phải thực hiện ghi nhãn, Tổng cục Hải quan kiến nghị:

+ Đối với lô hàng phải kiểm tra thực tế khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan kiểm tra, đối chiếu thực tế hàng hóa theo quy trình thủ tục hải quan hiện hành, không kiểm tra việc dán nhãn trên hàng hóa khi nhập khẩu (bao gồm cả nhãn gốc và nhãn phụ) trừ trường hợp cơ quan hải quan phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc doanh nghiệp có yêu cầu bảo vệ sở hữu trí tuệ. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm dán nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường;'

+ Cục Quản lý thị trường, Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp doanh nghiệp vi phạm quy định về dán nhãn hàng hóa khi đưa ra lưu thông trên thị trường theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Để có cơ sở hướng dẫn Hải quan địa phương và doanh nghiệp thống nhất thực hiện, Tổng cục Hải quan trân trọng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến cụ thể đối với trường hợp trên và gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 8/5/2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Cần Thơ (để biết);
- Lưu: VT, GSQL
.

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản