381077

Công văn 2383/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng xe máy chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

381077
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2383/TCHQ-TXNK năm 2018 về phân loại mặt hàng xe máy chuyên dùng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2383/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 03/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2383/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 03/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT.
(Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04/CV-QT của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT kiến nghị về việc phân loại mặt hàng xe máy chuyên dùng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 16, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực đến ngày 31/12/2017; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Việc phân loại mã số HS hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tham khảo chú giải chi tiết HS nhóm 84.26 thì nhóm này loại trừ Các máy được lắp ráp trên các loại khung cửa xe tải hoặc các phương tiện vận tải:

“Một số thiết b nâng hoc xếp d (ví dụ: cần trục thông thường, cần trục cứu hộ loại nhẹ …) thường được lp ráp trên mt khung xe tải hoc mt ô tô có ít nhất các bộ phận cơ khí sau: động cơ đy, hộp số và bộ phận điều tốc, bộ phận định hướng và phanh) Toàn b các lp ráp này được xếp vào nhóm 87.05 như các loại xe chuyên dùng”.

“Mặt khác, nhóm này bao gồm các thiết bị tự hành, trong đó có mt hoc nhiều b phận đẩy hoc b phn điều khin như trình bày ở trên được đt ở trong buồng điều khiển của máy nâng hoc máy xếp dỡ (thường là mt cần trục) gắn trên một khung bánh xe, cả hệ thống này có thể được chạy trên đường bằng chính động cơ của nó”.

“Nhóm này bao gồm:

(11) Các toa hàng làm việc được gắn với một cần trục (Works trucks fitted with a crane), chúng được thiết kế đ di chuyn hàng hóa trong một khoảng cách ngn trong nhà xưởng, nhà kho, bến cảng, sân bay với cn cu nhỏ, gắn trên khung xe, thường dùng ở dạng khung hộp với một chiều dài cơ sở lớn và khoảng cách rộng đ tránh mất cân bằng”.

“Nhóm này không gồm các loi xe tải chở cẩu thuc nhóm 87.05”

Vậy phạm vi của nhóm 84.26 chỉ bao gồm máy tự hành ở dạng cần cẩu nhỏ gắn trên một khung xe, có một cabin điều khiển (buồng lái) chung vừa để điều khin phần di chuyn vừa đđiều khin cơ cấu công tác.

Đối chiếu với mục 3.4.1 của TCVN 7772:2007 Xe máy và thiết bị thi công di động thì chỉ có loại Cần trục bánh lốp tại gạch đầu dòng thứ nhất: “Cần trục có một buồng lái chung đặt trên phần quay vừa đ điều khin phần di chuyn vừa đ điều khin cơ cấu công tác” là phù hợp phân loại thuộc nhóm 84.26, mã số 8426.41.00.

Các loại xe có nhãn hiệu Liebherr LTM 1160/2, XCMG QY50K và XCMG QY25E là các loại Cần trục bánh lốp thuộc gạch đầu dòng thứ 2 và thứ 3 mục 3.4.1 của TCVN 7772:2007. Các xe này đều ở dạng xe tải có buồng lái hoàn chỉnh, có gắn cần cẩu và có cabin để điều khiển cơ cấu công tác riêng biệt, không thuộc phạm vi của nhóm 84.26 mà phân loại thuộc nhóm 87.05, mã số 8705.10.00. Theo đó, nội dung hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan tại công văn số 552/TCHQ-TXNK ngày 26/01/2018 là phù hợp.

Liên quan đến Phụ lục II Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015 Công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải, các loại cần trục bánh lốp được đ chung mã 8426.41.00 là chưa hợp lý. Tổng cục Hải quan sẽ có trao đi với Bộ Giao thông vận tải về vấn đề này.

Tổng cục Hải quan thông báo đ Công ty TNHH Đầu tư Thương mại QT biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Hoàng (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản