381073

Công văn 2377/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

381073
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2377/TCHQ-TXNK năm 2018 về xác định trước mã số hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2377/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 03/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2377/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 03/05/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2377/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Molex Việt Nam.
(Đ/c: Lô P-15, Khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Ngày 24/4/2018, Tổng cục Hải quan nhân được 06 Đơn đề nghị xác định trước mã số: số 01MXV/XĐ-HS; số 02MXV/XĐ-HS; số 03MXV/XĐ-HS; số 06MXV/XĐ-HS; 08MXV/XĐ-HS và số 09MXV/XĐ-HS của Công ty TNHH Molex Việt Nam. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính Phủ;

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hồ sơ xác định trước mã số gồm:

Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính.

Đối chiếu với quy định trên thì hồ sơ đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đáp ứng quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên. Cụ thể:

1. Đơn XĐT số 01MXV/XĐ-HS: mặt hàng “Tấm dính trên khay”

Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không thống nhất tại các mục, cụ thể:

Tại Mục 10 Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: được làm từ nhựa LCP, tuy nhiên tại Mục 13 Thông số kỹ thuật: Công ty lại khai báo băng dính được làm từ nhựa PP. Do đó thông tin về mặt hàng không thống nhất với nhau.

2. Đơn XĐT số 02MXV/XD-HS: mặt hàng “Vỏ nhựa của gic nối”

Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đy đủ:

Tại mục 15 Công dụng theo thiết kế chưa nêu được mặt hàng dùng để bảo vệ giắc nối loại gì, trong thiết bị gì. Do đó không đủ cơ sở để xem xét phân loại mặt hàng

3. Đơn XĐT số 03MXV/XĐ-HS: mặt hàng “Chốt của khe cắm thẻ nhớ. 5020430019 (bằng thép)”

Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không thống nhất tại các mục, cụ thể:

Tại Mục 6 Tên thương mại: Chốt của khe cắm thẻ nhớ 5020430019 (bằng thép), tuy nhiên Công ty lại khai báo tại Mục 7 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: mặt hàng là Giắc nối và Tại Mục 15 Công dụng theo thiết kế là chốt chặn của khe cắm thẻ nhớ. Do đó thông tin về mặt hàng không thống nhất với nhau.

4. Đơn XĐT số 06MXV/XĐ-HS: mặt hàng “Hạt nhựa PPS DIC FZ1140 D5 Black”

- Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đầy đủ: Mục 12 Hàm lượng tính trên trọng lượng không điền thông tin

5. Đơn XĐT số 08MXV/XĐ-HS: mặt hàng “Băng dán trên băng nhựa đựng khe cắm thẻ nhớ f4-dk”:

Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đầy đủ: Mục 12 Hàm lượng tính trên trọng lượng không điền thông tin.

6. Đơn XĐT số 09MXV/XĐ-HS: mặt hàng “Dây đồng làm chân giắc nối"

Thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số của Công ty không đầy đủ: Mục 12 Hàm lượng tính trên trọng lượng không điền thông tin.

Tổng cục Hải quan gửi trả 06 Đơn đề nghị xác định trước nêu trên kèm toàn bộ hồ sơ, mẫu hàng và thông báo để Công ty TNHH Molex Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản