24139

Công văn số 2359/TCHQ-KTTT ngày 28/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế linh kiện động cơ diezen, dàn cây, dàn xới

24139
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2359/TCHQ-KTTT ngày 28/05/2002 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế linh kiện động cơ diezen, dàn cây, dàn xới

Số hiệu: 2359/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2359/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 28/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2359/TCHQ-KTTT
V/v: giá tính thuế linh kiện động cơ diegen, dàn cày, dàn xới

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Đà Nẵng
- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An

 

Trả lời công văn số 572/HQĐN ngày 10/4/2002 của Cục Hải quan Đà Nẵng và công văn số 409/KTTT.HQNA ngày 16/5/2002 của Hải quan Nghệ An về việc áp giá tính thuế linh kiện động cơ Diegen, dàn cày, dàn xới, Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 848/2001/QĐ/TCHQ ngày 11/9/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thì:

- Mặt hàng linh kiện động cơ được phân theo 15 cụm linh kiện và đã có mức giá cụ thể kèm theo Quyết định nêu trên.

- Trường hợp các cụm linh kiện của động cơ đó nếu nhập khẩu theo dạng linh kiện đồng bộ thì tính bằng 90% giá của cụm linh kiện cùng loại.

- Trường hợp nhập khẩu linh kiện không đồng bộ thì giá tách từng linh kiện chi tiết trên cơ sở giá của cụm linh kiện chi tiết đã xây dựng tại Bảng gí 848.

Yêu cầu Cục Hải quan Tỉnh, Thành phố căn cứ quy định nêu trên và hướng dẫn việc quản lý giá tính thuế nêu tại công văn 1519/TCHQ-KTTT ngày 9/4/2002 để phân loại, kiểm tra việc áp giá tính thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Cục Kiểm tra thu thuế XNK thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

 

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản