301744

Công văn 235/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

301744
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 235/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 235/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 19/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 235/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 19/01/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 2521/CT-KTrT2 ngày 23/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 16, Điều 25 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT; thì:

- Trường hợp Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước - MST4000930683 lập 02 hóa đơn GTGT (hóa đơn ký hiệu PH/14P, số 0000001 ngày 12/11/2014; hóa đơn số 0000002 ngày 12/11/2014) bán hàng hóa cho Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi sau thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng là không đúng quy định tại khoản 2 (a) Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ.

- Trường hợp qua kiểm tra sau hoàn thuế kỳ hoàn thuế từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015 Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi có hóa đơn mua hàng hóa của Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước lập sau ngày hàng hóa có xác nhận thực xuất của cơ quan Hải quan thì đề nghị Cục Thuế tỉnh Qung Ngãi phối hợp với cơ quan quản lý thuế trực tiếp của Công ty TNHH Phú Hào Tiên Phước tiến hành thanh tra hoàn thuế để có căn cứ xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Qung Ngãi được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Vụ PC (BTC);
- Các Vụ: PC, CS;
- Lưu: VT, KK(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản