124445

Công văn 2347/TCHQ-GSQL về bán phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

124445
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2347/TCHQ-GSQL về bán phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2347/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2347/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2347/TCHQ-GSQL
V/v bán phế liệu, phế phẩm của DNCX vào thị trường nội địa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty CP chế biến thực phẩm thủy sản KAIYO
(Đ/c: Lô 21, đường số 5, Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa, Long An)

Trả lời công văn số 110501/CV ngày 12/5/2011 của Công ty CP chế biến thực phẩm thủy sản KAIYO (là DNCX) vướng mắc về việc bán phế liệu, phế phẩm của DNCX vào thị trường nội địa. Tiếp theo công văn số 5691/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2010, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công văn số 362/KSON-KK ngày 27/9/2010 của Cục Kiểm soát ô nhiễm – Bộ Tài nguyên và Môi trường ủng hộ việc Công ty bán các phế liệu, phế phẩm vào thị trường nội địa; công văn số 371/BQLKKT-MT ngày 07/04/2011 và công văn số 379/BQLKKT-MT ngày 07/4/2011 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An là không đủ cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 13894/BTC-TCHQ ngày 15/10/2010 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, bổ sung thêm phế liệu phế thải của các DNCX thu hồi được trong quá trình sản xuất vào Danh mục phế liệu, phế thải được phép nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT     ngày 08/9/2006 cho phù hợp với thực tế phát sinh của DNCX.

Vì vậy, trong khi chờ ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5691/TCHQ-GSQL ngày 24/9/2010 dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản