125058

Công văn 2344/BNN-KHCN về chuyển nội dung thực hiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125058
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2344/BNN-KHCN về chuyển nội dung thực hiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp vốn vay ADB do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2344/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 04/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2344/BNN-KHCN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Nguyễn Tấn Hinh
Ngày ban hành: 04/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/BNN-KHCN
V/v chuyển nội dung thực hiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc dự án KHCNNN vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi: Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận được Công văn số 21/VG-LS ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản đề nghị chuyển hoạt động đăng bài báo “Biến dị về năng suất và chất lượng quả của Trám trắng và Trám đen” thực hiện năm 2010 sang năm 2011 thuộc đề tài “Chọn giống và phát triển giống trám tại tỉnh Hòa Bình và vùng lân cận” do TS. Hoàng Thanh Lộc, Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản làm chủ nhiệm đề tài thuộc Dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB thực hiện trong giai đoạn 2009 - 2011. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường đồng ý với đề xuất của Viện chuyển hoạt động đăng bài báo sang thực hiện năm 2011.

Viện trưởng Viện Cải thiện Giống và Phát triển Lâm sản chỉ đạo chủ nhiệm đề tài hoàn thiện các thủ tục với Ban quản lý dự án Khoa học công nghệ Nông nghiệp để chuyển nội dung và kinh phí tương ứng sang năm 2011 và triển khai các nội dung nghiên cứu theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý DAKHCNNN;
- Lưu: VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Tấn Hinh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản