124712

Công văn 2341/TCHQ-GSQL về xác định khối lượng và tỷ lệ hao hụt cho phép đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

124712
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2341/TCHQ-GSQL về xác định khối lượng và tỷ lệ hao hụt cho phép đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2341/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2341/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/TCHQ-GSQL
V/v Xác định khối lượng và tỷ lệ hao hụt cho phép đối với mặt hàng xăng dầu NK, XK, tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Petrolimex
(đ/c: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

Hiện nay có một số Cục Hải quan địa phương gặp vướng mắc trong việc xác định khối lượng và tỷ lệ hao hụt cho phép khi làm thủ tục hải quan đối với mặt hàng xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 5, Điều 2 Thông tư số 165/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2010 quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công và pha chế xăng thì khi thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu, Chi cục Hải quan căn cứ chứng thư giám định của thương nhân có chức năng giám định, Barem của phương tiện vận chuyển đã được cơ quan tiêu chuẩn đo lường Nhà nước kiểm tra xác nhận, đồng hồ đo lưu lượng để xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập tái xuất thực tế.

Tuy nhiên, mặt hàng xăng dầu là loại hàng hóa đặc thù, bao giờ cũng có độ co giãn, hao hụt theo tỷ lệ nhất định, dẫn đến việc cơ quan Hải quan không có cơ sở để xác định chính xác khối lượng xăng dầu, tỷ lệ xăng dầu hao hụt cho phép khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu.

Để xử lý vướng mắc nêu trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Tổng Công ty có ý kiến về cơ sở pháp lý để cơ quan Hải quan xác định được chính xác khối lượng xăng dầu, tỷ lệ xăng dầu hao hụt cho phép khi làm thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập tái xuất xăng dầu. Tổng cục Hải quan xin nhận được ý kiến của Tổng Công ty trước ngày 25/05/2011 để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

Trân trọng sự hợp tác của Tổng Công ty.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản