124856

Công văn 2319/TCHQ-TXNK về trả lời vướng mắc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án đại lộ Đông Tây do Tổng cục Hải quan ban hành

124856
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2319/TCHQ-TXNK về trả lời vướng mắc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án đại lộ Đông Tây do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2319/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 20/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2319/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 20/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2319/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 986/HQHCM-TXNK ngày 15/4/2011 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án đại lộ Đông Tây, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 19/4/2011 Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 986/HQHCM-TXNK nêu trên và hồ sơ, các giấy tờ, tài liệu có liên quan do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi bổ sung theo yêu cầu tại công văn số 1737/TCHQ-TXNK ngày 22/4/2011 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc nêu trên. Để có cơ sở trả lời theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quy định, hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu, xem xét trao đổi với các đơn vị có liên quan để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong khi chưa có hướng dẫn về việc giải quyết vướng mắc nêu tại công văn số 986/HQHCM-TXNK nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5764/TCHQ-KTTT ngày 28/9/2009 của Tổng cục hải quan và các quy định hiện hành. Tổng cục Hải quan sẽ có công văn trả lời cụ thể khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền quyết định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản