125048

Công văn 2310/BNN-HTQT về triển khai các vấn đề kỹ thuật thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

125048
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2310/BNN-HTQT về triển khai các vấn đề kỹ thuật thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2310/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 28/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2310/BNN-HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Thị Dung
Ngày ban hành: 28/04/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2310/BNN-HTQT
V/v triển khai các vấn đề kỹ thuật thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản Việt Nam - Hoa Kỳ  

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cục Thú y;
- Cục Bảo vệ thực vật.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 156/VPCP-QHQT và ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Công Thương, đồng Chủ tịch Hội đồng TIFA Việt Nam - Hoa Kỳ tại cuộc họp ngày 8 tháng 3 năm 2011 về việc rà soát các quy định đã ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh, đầu tư của Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 4 năm 2011 tại Hà Nội, Nhóm công tác nông nghiệp trong khuôn khổ TIFA đã tiến hành họp rà soát lại các nội dung liên quan đến việc kiểm dịch thịt bò, nội tạng nhập khẩu vào Việt Nam và xuất khẩu hoa quả Việt Nam sang Hoa Kỳ. Để thực hiện các nội dung trên và các vấn đề sau cuộc họp Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Cục như sau:

1. Đối với Cục Thú y: Có thông báo chính thức đề nghị Hoa Kỳ cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro vệ sinh thú y đối với nội tạng trắng cho Việt Nam để tiến hành xem xét các bước tiếp theo và xây dựng các tiêu chí đối với nội tạng trắng.

2. Đối với Cục Bảo vệ thực vật: Có ý kiến chính thức về mức quy định chiếu xạ đối với quả chôm chôm, đề nghị Hoa Kỳ cung cấp bằng chứng khoa học về quy định chiếu xạ đối với quả chôm chôm liều lượng hấp thụ tối thiểu 400 gray. Đề nghị Hoa Kỳ rút ngắn quy trình đánh giá rủi ro các loại quả nhập khẩu của Việt Nam và đơn giản hóa các thủ tục công nhận vùng sản xuất, cơ sở đóng gói, cơ sở chiếu xạ.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cục.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Cục QLCL;
- Văn phòng SPS;
- Lưu: VT, HTQT (TC).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản