133764

Công văn 2302/BXD-HTKT bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ của Bộ Xây dựng ban hành

133764
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2302/BXD-HTKT bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ của Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 2302/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2302/BXD-HTKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 30/12/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2302/BXD-HTKT
V/v: Bố trí vốn đối ứng cho dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông

Dự án phát triển đô thị vừa và nhỏ miền Trung do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ (khoản vay ADB số 2272-VIE(SF)) đang được triển khai thực hiện tại 5 tỉnh: Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông. Đến nay, công tác đấu thầu các gói thầu xây lắp của dự án đã hoàn thành. Ban quản lý dự án các tỉnh đã ký kết hợp đồng và đang tổ chức thực hiện hợp đồng. Theo dự kiến, các hợp đồng này sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 24 tháng để đảm bảo đáp ứng thời hạn hoàn hoàn thành dự án vào ngày 31/12/2013.

Do dự án này đã được ADB gia hạn một lần và sẽ không được gia hạn thêm nên Phái đoàn xem xét vốn vay của ADB trong chuyến công tác từ ngày 5-7/10/2011 đã yêu cầu các tỉnh cần nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hợp đồng xây lắp để có thể hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2013. Theo quy định của Hiệp định dự án, các hợp đồng xây lắp của dự án sẽ được chi trả đồng thời từ 2 nguồn: nguồn vốn ADB và vốn đối ứng. ADB sẽ chỉ giải ngân nguồn vốn tài trợ khi nguồn vốn đối ứng của các hợp đồng được giải ngân tương ứng. Vì vậy, việc bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng của các tỉnh trong quá trình thực hiện dự án là yếu tố quan trọng để các hợp đồng có thể hoàn thành theo đúng thời hạn đã cam kết.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh quan tâm bố trí đủ và kịp thời nguồn vốn đối ứng để đảm bảo cho dự án được triển khai thuận lợi theo tiến độ đã cam kết với ADB.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban QLDA các tỉnh có dự án
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản