118127

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởng và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

118127
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 23/CV-BTĐKT về bình xét khen thưởng và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Vĩnh Long ban hành

Số hiệu: 23/CV-BTĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phan Văn Thu
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 23/CV-BTĐKT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long
Người ký: Phan Văn Thu
Ngày ban hành: 04/02/2008
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH VĨNH LONG
BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 23/CV-BTĐKT

Vĩnh Long, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gởi:

Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng các huyện, thị xã,
Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh,
Các Doanh nghiệp, Công ty thuộc tỉnh quản lý,
Các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn Vĩnh Long.

 

Qua hai năm thực hiện việc bình xét khen thưởng và báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng thành tích thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng của các đơn vị, địa phương thực hiện đạt kết quả tốt, công tác thi đua và bình xét khen thưởng đang đi vào nề nếp. Tuy nhiên còn một số tập thể và cá nhân khi báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng không đạt yêu cầu vì chưa bám vào đề cương viết báo cáo thành tích tại Công văn số 43/CV-TĐKT ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn, vì vậy khi thẩm định thành tích để đề xuất cho Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh xét duyệt đã gặp nhiều khó khăn vì không đủ cơ sở kết luận khen thưởng;

Chấp hành sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh Long, giao cho Ban Thi đua Khen thưởng, cơ quan Thường trực của Hội đồng chịu trách nhiệm soạn thảo kỹ hơn, rõ hơn mẫu báo cáo thành tích để các đơn vị, địa phương trong tỉnh làm cơ sở thực hiện;

Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh đã soạn thảo tương đối chi tiết mẫu báo cáo thành tích cho từng đối tương, từng hình thức khen thưởng và từng danh hiệu thi đua, chủ yếu là mẫu báo cáo thành tích về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo Luật Thi đua, khen thưởng qui định;

Đề nghị Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng các đơn vị, địa phương chỉ đạo cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng triển khai các loại mẫu hướng dẫn này tới tận các đơn vị cơ sở để thực hiện ngay trong dịp đề nghị khen thưởng đầu năm 2008;

Trong khi thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cán bộ chuyên trách thi đua khen thưởng các cấp liên hệ với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để cùng nhau giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như tiêu đề,
- Lưu 3.16.08.

TRƯỞNG BAN
Phan Văn Thu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản