12804

Công văn số 2266/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

12804
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2266/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Số hiệu: 2266/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2266/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2266/TCT-PCCS
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hòa 

Trả lời công văn số 1044/CT-TTr2 ngày 19/05/2006 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa về vướng mắc trong bộ hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT có quy định 4 Điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Trường hợp Doanh nghiệp tư nhân Minh Ân xuất khẩu lô hàng sắn qua Hàn quốc đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định trên tuy nhiên tên người mua hàng trên giấy báo có của ngân hàng lại không trùng với tên người mua hàng ghi trên tờ khai hải quan và hợp đồng mua bán ngoại thương, vì vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Khánh Hòa tham chiếu Điểm 12 về Điều Khoản thanh toán của Hợp đồng số DPWTC0404-01 ngày 2/4/2004 ký giữa Công ty TNHH Dae Pyung won và Doanh nghiệp tư nhân Minh Ân, thư chỉ định người mở L/C của Công ty TNHH Dae Pyung won kiểm tra cụ thể: thực tế có hàng hóa xuất khẩu; số tiền thanh toán trên giấy báo có phù hợp với hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết giữa hai bên Công ty TNHH Dae Pyung won với Doanh nghiệp tư nhân Minh Ân và số hàng hóa thực tế xuất khẩu; Điều Khoản thanh toán trong hợp đồng có cam kết về việc chỉ định tên người mua hàng thanh toán L/C cho Doanh nghiệp tư nhân Minh Ân phù hợp với giấy báo có của ngân hàng (có xác nhận của Công ty TNHH Dae Pyung won) thì chấp nhận bộ hồ sơ đảm bảo đủ Điều kiện để xem xét, giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định. Doanh nghiệp tư nhân Minh Ân phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Khánh Hòa được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản