Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2261/TCĐBVN-TCCB năm 2015 bổ sung quy hoạch cán bộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

Số hiệu: 2261/TCĐBVN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam Người ký: Hoàng Mạnh Trí
Ngày ban hành: 11/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2261/TCĐBVN-TCCB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục đường bộ Việt Nam
Người ký: Hoàng Mạnh Trí
Ngày ban hành: 11/05/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2261/TCĐBVN-TCCB
V/v công tác bổ sung quy hoạch, cán bộ

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Thực hiện công tác bổ sung quy hoạch cán bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành Công văn số 1458/TCĐBVN-TCCB ngày 27/3/2015 về việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2011-2016, 2016-2021, trong đó có hướng dẫn nội dung, trình tự thực hiện công tác bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ.

Trong Công văn số 1458/TCĐBVN-TCCB, phần “Điều kiện về độ tuổi trong quy hoạch” giai đoạn 2016-2021 có sự nhầm lẫn về điều kiện năm sinh được đưa vào quy hoạch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam đính chính lại như sau:

Điều kiện về độ tuổi trong quy hoạch:

- Giai đoạn 2011-2016: Các đồng chí có năm sinh từ 1960 trở lại đây đối với nam, từ 1965 trở lại đây đối với nữ.

- Giai đoạn 2016-2021: Các đồng chí có năm sinh từ 1961 trở lại đây đối với nam, từ 1966 trở lại đây đối với nữ.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ văn bản rà soát lại cán bộ trong độ tuổi, có văn bản đề nghị bổ sung (nếu có)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, TCCB (Toàn).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Hoàng Mạnh Trí

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản