12923

Công văn số 2253/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về quy định, thủ tục đối với trường hợp hoàn trả tiền thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước

12923
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2253/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về quy định, thủ tục đối với trường hợp hoàn trả tiền thuế đã nộp thừa vào ngân sách nhà nước

Số hiệu: 2253/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2253/TCT-ĐTNN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2253/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn trả số thuế đã tạm nộp

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 946/CT-ĐTNN ngày 25/5/2006 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về quy định, thủ tục đối với trường hợp hoàn trả tiền thuế đã nộp thừa vào Ngân sách Nhà nước, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2005 của Bộ Tài chính (Hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp - TNĐN), trường hợp Công ty SHELL Việt Nam TNHH thực hiện kê khai, tạm nộp thuế TNDN hàng quý và quyết toán thuế TNDN năm 2005 với cơ quan thuế. Kết quả kinh doanh năm 2005 của Công ty theo báo cáo quyết toán bị lỗ, vì vậy để xác định chính xác kết quả kinh doanh của Công ty, đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai đưa Công ty vào danh sách kế hoạch kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2006. Sau khi kiểm tra nếu xác định được Công ty bị lỗ, khi Khoản thuế TNDN Công ty đã nộp thừa trong năm sẽ được bù trừ vào Khoản thuế TNDN phải nộp Ngân sách Nhà nước của các năm tiếp theo.

Trường hợp Công ty chấm dứt hoạt động hoặc giải thể trước thời hạn thì Cục thuế Đồng Nai sẽ thực hiện kiểm tra, xem xét hoàn lại cho Công ty số thuế TNDN đã nộp thừa theo hướng dẫn tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lởi để Cục Thuế tỉnh Đồg Nai biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- CT SHELL Việt Nam TNHH
- Lưu VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản