125012

Công văn 2251/TCHQ-TXNK về trả lời công văn do Tổng cục Hải quan ban hành

125012
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2251/TCHQ-TXNK về trả lời công văn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2251/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2251/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 18/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/TCHQ-TXNK
V/v trả lời công văn

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Chi nhánh công ty cổ phần VM Group.
(74 Nguyễn Văn Trỗi, F8, Q.Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 35/UBND-LTPP ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc xin miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT đối với lô hàng 34 xe mô tô 2 bánh nhập khẩu bằng ngân sách địa phương của Công an tỉnh Đồng Tháp và công văn số 57/CV-VVMB ngày 23/3/2011 của Chi nhánh công ty cổ phần VM Group giải trình về thời điểm mở tờ khai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Được sự đồng ý của Bộ Tài chính; đối chiếu quy định hiện hành, lô hàng nêu trên đủ điều kiện để được xét miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT theo hướng dẫn tại công văn 9916/BTC-TCHQ ngày 28/7/2010 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan nhận thấy có sự chênh lệch về trị giá của lô hàng giữa hợp đồng ủy thác nhập khẩu, hợp đồng nhập khẩu và tờ khai nhập khẩu.

Cụ thể: Hợp đồng ủy thác nhập khẩu số 78/HĐKT-CAT-PH41 ngày 20/9/2010 thể hiện trị giá là 3.978.000.000 đồng; hợp đồng nhập khẩu số VMGRP00001 ngày 25/9/2010 có giá là 141.151,00 USD (giá FOB), với tỷ giá 18.932,00 đồng/USD, tương đương 2.672.270.732 đồng. Trong khi đó, tờ khai nhập khẩu số 2 ngày 24/01/2011 thể hiện giá nguyên tệ là 141.151,00 USD (tương đương 2.672.270.732 đồng), trị giá tính thuế là 2.717.235.841 đồng.

Để có cơ sở miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT lô hàng 34 xe mô tô 2 bánh trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chi nhánh công ty cổ phần VM Group giải trình rõ sự chênh lệch về trị giá giữa hợp đồng ủy thác nhập khẩu số 78/HĐKT-CAT-PH41, hợp đồng nhập khẩu số VMGRP00001 và tờ khai số 2 ngày 24/01/2011.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Chi nhánh công ty cổ phần VM Group được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công an tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản