272046

Công văn 225/VPCP-KTTH năm 2015 khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu do Văn phòng Chính phủ ban hành

272046
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 225/VPCP-KTTH năm 2015 khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 225/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 225/VPCP-KTTH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/01/2015
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/VPCP-KTTH
V/v khó khăn, vướng mắc về xử lý nợ xấu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một s điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản ca các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu, rà soát các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm Quyn hoặc trình cấpthẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

2. Giao Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Trên cơ sở làm việc thống nhất nội dung với Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định các nội dung tại Phụ lục II kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 ca Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

b) Làm việc, báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty Quản tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam và hoạt động xử lý nợ xấu đ đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 và Phụ lục I, II đính kèm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTTH(3), Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản