97540

Công văn 2248/TTg-ĐMDN về việc sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

97540
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2248/TTg-ĐMDN về việc sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2248/TTg-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2248/TTg-ĐMDN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 13/11/2009
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2248/TTg-ĐMDN
V/v sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1871/BNN-ĐMDN ngày 30 tháng 6 năm 2009), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (công văn số 459/TTr-TCTLTMB-HĐQT ngày 26 tháng 8 năm 2009) và ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 15521/BTC/TCDN ngày 03 tháng 11 năm 2009) về việc sáp nhập Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý sáp nhập nguyên trạng Tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc như đề nghị của Tổng công ty Lương thực miền Bắc tại công văn nêu trên. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định việc sáp nhập này theo quy định hiện hành.

Việc xử lý các tồn tại về tài chính và lao động dôi dư khi sáp nhập tổng công ty Muối vào Tổng công ty Lương thực miền Bắc thực hiện theo quy định hiện hành và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15521/BTC/TCDN ngày 03 tháng 11 năm 2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, LĐTB&XH, NV;
- VPVP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ; TH, ĐP, KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản