10163

Công văn số 224/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng

10163
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 224/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng

Số hiệu: 224/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 224/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 15/02/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty điện Gia Lai 

 

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 34/CTĐ - KTKH ngày 20/01/2006 về việc hướng dẫn một số vấn đề vướng mắc trong quản lý đầu tư công trình xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí phí khác được quy định tại phần B khoản II mục 2.2.2 Thông tư số 04/2005/TT - BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; Các chi phí nêu trong công văn số 34/CTĐ - KTKH như: Chi phí công cụ, dụng cụ phục vụ thi công, các chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của công nhân, các chi phí gián tiếp của các bộ phận quản lý tại doanh nghiệp…thuộc khoản mục chi chi phí chung được quy định tại phần B khoản III mục 2 tiểu khoản 2.1 Thông tư số 04/2005/TT - BXD; Chi phí nghỉ phép hàng năm của công nhân, một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động như: công cụ cầm tay, bảo hộ lao động…đã được tính bằng tỷ lệ % vào chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng của địa phương. Chi phí chung khi toàn bộ vật tư do Chủ đầu tư cấp tính như đối với trường hợp do đơn vị nhận thầu thực hiện việc mua bán vật tư; Chi phí bảo hiểm thân thể (nếu có), do cá nhân hoặc đơn vị trích từ tiền lương hoặc lợi nhuận của đơn vị.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, Công ty Điện Gia lai tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận
- Như trên
- UBND tỉnh Gia Lai;
- Lưu VP - BXD, VKTXD;
- Vụ KTTC. TH.8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký) 
Đinh Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản