222979

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

222979
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 22/BXD-KTXD năm 2014 về quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 22/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 22/BXD-KTXD
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/01/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1976/TCT-QLDA3 ngày 12/12/2013 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 ngày 03/01/2014 của Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên về thứ tự ưu tiên áp dụng các tài liệu hợp đồng trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng tại dự án xây dựng trụ sở Vietcombank Nha Trang. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc ký kết và quản lý thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng từ 30% vốn nhà nước trở lên phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, các bên tham gia hợp đồng xây dựng phải thực hiện đúng nội dung trong hợp đồng về phạm vi công việc, yêu cầu chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác trong hợp đồng. Mặt khác, tại khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP đã quy định: “Các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận về thứ tự ưu tiên khi áp dụng các tài liệu kèm theo hợp đồng để xử lý mâu thuẫn (nếu có).” Theo nội dung văn bản số 1976/TCT-QLDA3 và văn bản số 03/TCT- QLDA3 này, trong hợp đồng thi công xây dựng công trình trụ sở Vietcombank Nha Trang các bên đã thỏa thuận thứ tự ưu tiên của các tài liệu cấu thành hợp đồng để xử lý mâu thuẫn giữa các tài liệu này trong quá trình thực hiện, trong đó hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư có thứ tự ưu tiên cao hơn hồ sơ dự thầu của nhà thầu. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu bao gồm nhiều tài liệu khác nhau như: yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng; hồ sơ thiết kế; ... giữa các hồ sơ này lại có sự không thống nhất và các bên chưa thỏa thuận về thứ tự ưu tiên để áp dụng các tài liệu này trong quá trình thực hiện hợp đồng. Theo quy định của pháp luật về xây dựng, nhà thầu thi công phải có nghĩa vụ thi công xây dựng theo đúng thiết kế. Theo đó, khi có sự không thống nhất hay mâu thuẫn giữa “yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn áp dụng” và “hồ sơ thiết kế” thì hồ sơ thiết kế sẽ có thứ tự ưu tiên áp dụng cao hơn.

Tổng công ty xây dựng số 1 TNHH một thành viên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản