Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2195 TCT/PCCS
v/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty TNHH Trần Việt Phát

 

Trả lời công văn số 098 TVPM ngày 11/5/2005 ngày 11/5/2005 của Công ty TNHH Trần Việt Phát hỏi về việc xác định nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hãng hàng không do Công ty Trần Việt Phát làm tổng đại lý tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điểm 2 Mục II phần B Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Điểm 3.2 Mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì: các hãng hàng không nước ngoài có vận chuyển hàng không tại Việt nam phải kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong phạm vi 10 ngày đầu các tháng đầu quý dương lịch, Văn phòng đại diện được phép bán vé vận chuyển của hãng hàng không nước ngoài, hoặc cơ sở đại lý của hãng hàng không nước ngoài thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng.

Theo quy định tại Điểm 3 Mục II Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính, Điểm 3 Mục III phần B Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành thì: tùy theo quy định tại từng hiệp định, thu nhập từ hoạt động vận tải quốc tế của các hãng hàng không do Công ty làm đại lý bán vận chuyển đã ký hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam được miễn hoặc giảm thuế tại Việt Nam. Để được miễm giảm thuế đối tượng nộp thuế phải làm đầy đủ thủ tục hồ sơ gửi cho cơ quan thuế theo quy định tại Điểm 1.2 Mục II phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC này 31/12/2004 của Bộ Tài chính.

2/ Theo quy định tại Điểm 2.1 muc I phần B Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Điểm 2c Mục II phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì hãng hàng không Emirates Airline thuộc Các Tiểu Vương quốc A rập thống nhất không thực hiện các chuyến bay trực tiếp vào Việt nam. Khách hàng của Emirates Airline từ Việt Nam hiện đang sử dụng các chuyến bay của hãng hàng không khác bay tới điểm trung chuyển ngoài Việt Nam để nối chuyến trên Emirates Airline thì tiền bán vé máy bay không phải kê khai nộp thuế thu nhập tại Việt Nam. Các khoản thu nhập khác phát sinh tại Việt Nam (quảng cáo trên tạp chí, lãi tiền cho vay…) phải kê khai nộp thuế thu nhập tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Trần Việt Phát được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC); PCCS (2b)

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản