24177

Công văn số 2191 TCT/CS ngày 04/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh cá thể chuyển thành DNTN

24177
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2191 TCT/CS ngày 04/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh cá thể chuyển thành DNTN

Số hiệu: 2191TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2191TCT/CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/06/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2191 TCT/CS
V/v xác định giá trị tài sản khi hộ kinh doanh cá thể chuyển thành DNTN

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Trả lời công văn số 496/NV- CT ngày  26/3/2002 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên -Huế về việc vướng mắc trong công việc quản lý đối tượng nộp thuế ; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/ Về hàng tồn kho của Hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp tư nhân:

Hàng hoá tồn kho của hộ kinh doanh cá thể có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp tiếp tục đăng ký trở thành vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân (có ghi rõ tài sản, số lượng và giá trị còn lại của tài sản trong đơn đăng ký kinh doanh và được tính vào số vốn đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì được hạch toán vào các tài Khoản phản ánh vật tư, hàng hoá theo hướng dẫn của chế độ kế toán. Giá hàng hoá được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế TNDN khi doanh nghiệp tư nhân xuất kho hàng hoá  dùng vào sản xuất kinh doanh được căn cứ theo giá mua hàng hoá ghi trên hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đối với công cụ lao động hộ kinh doanh đã phân bổ một phần giá trị vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ trước thì khi xác định giá trị TSCĐ hoặc vốn của doanh nghiệp mới thành lập không bao gồm phần giá trị đã phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh kỳ trước.

Trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hoá tồn kho thì giá hàng hoá được tính vào phí hợp lý khi doanh nghiệp tư nhân xuất hàng hoá dùng vào sản xuất kinh doanh sẽ không bao gồm Khoản thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ.

2/ Xác định nguyên giá TSCĐ để trích vào chi phí hợp lý đối với trường hợp doanh nghiệp ngoài quốc doanh mua TSCĐ của cá nhân không kinh doanh không có hóa đơn:

Căn cứ Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì TSCĐ được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN về nguyên tắc phải đảm bảo hai yêu cầu sau:

- Phải có chứng từ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với TSCĐ, đối với loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật thì phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật.

- TSCĐ phải được dùng vào sản xuất kinh doanh, được ghi vào sổ kế toán TSCĐ và bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp.

Trong khi chờ quy định cụ thể của Bộ Tài chính, nguyên giá TSCĐ để tính khấu hao được xác định căn cứ biên bản của Hội đồng định giá (theo nguyên tắc nhất trí), theo kê khai của chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định của Luật doanh nghiệp. Cơ quan thuế có thể không đòng ý với nguyên giá TSCĐ do hội đồng định giá, chủ doanh nghiệp tư nhân xác định. Trong trường hợp này, cơ quan thuế căn cứ giá cả thực tế tại địa phương ấn định giá TSCĐ  để trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản