380747

Công văn 2186/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

380747
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2186/TCHQ-GSQL năm 2018 về nộp bổ sung C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2186/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2186/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 23/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2186/TCHQ-GSQL
V/v nộp bổ sung C/O mẫu AK

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 491/HQBD-GSQL ngày 05/3/2018, công văn số 643/HQBD-GSQL ngày 26/3/2018 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc nộp bổ sung C/O mẫu AK, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hướng dẫn tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016, công văn số 13959/BTC-TCHQ ngày 04/10/2016 của Bộ Tài chính; trường hợp hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp có thay đổi mã số HS (sau khi thực hiện phân tích phân loại) so với khai ban đầu dẫn đến hàng hóa nhập khẩu có thay đổi về thuế suất, cơ quan cấp C/O đã đồng ý cấp C/O cho các lô hàng nhập khẩu này thì việc nộp bổ sung C/O thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1.c.1, công văn số 12802/BTC-TCHQ dẫn trên. Tại thời điểm nộp bổ sung, C/O còn giá trị hiệu lực theo quy định; việc kiểm tra tính hợp lệ, chấp nhận C/O thực hiện theo quy định hiện hành. Công chức hải quan khi kiểm tra C/O lưu ý kiểm tra các tiêu chí khai trên C/O phải phù hợp với thông tin khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa đã được cấp trên C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (
5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL V HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản