Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 218/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc cơ quan có chức năng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng

Số hiệu: 218/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 218/BXD-GĐ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 16/02/2001
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 218/BXD-GĐ
V/v: Cơ quan có chức năng kiểm tra sự tuân thủ Quy định quản lý chất lượng công trình

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2001 

 

Kính Gửi: Kho Bạc Nhà nước Trung ương  

 

Sau khi nghiên cứu văn bản số 1749 KB/TTVĐT ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Kho bạc Nhà nước Trung ương về vướng mắc trong công tác thanh toán vốn đầu tư có liên quan tới các mẫu về biên bản nghiệm thu trong Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ-BXD ngày 2/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Quy định 17/2000/QĐ-BXD), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thanh toán vốn đầu tư được thực hiện theo tiến độ và theo giá trúng thầu (đối với hợp đồng trọn gói) hoặc thanh toán theo đơn giá trúng thầu phụ thuộc các điều kiện cụ thể ghi trong hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

2. Quy định 17/2000/QĐ-BXD không quy định biên bản nghiệm thu theo các mẫu tại phụ lục 6, 7, 8 phải có đại diện cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Cơ quan quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tham dự để kiểm tra sự tuân thủ Quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các loại công trình đã ghi trong phụ lục của Quy định 17/2000/QĐ-BXD.

Bộ Xây dựng thông báo để các Quý cơ quan hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ
- Các Sở XD, Sở có XD chuyên ngành
- Các đơn vị thuộc Bộ
- Lưu VP, Cục Giám định

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Hồng Quân
Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Nội dung Liên quan Văn bản
Tin tức Liên quan Văn bản