12930

Công văn số 2177/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc mẫu biên lai thu phí xuất nhập cảnh

12930
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2177/TCT-PCCS của Tổng Cục thuế về việc mẫu biên lai thu phí xuất nhập cảnh

Số hiệu: 2177/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2177/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/06/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2177/TCT-PCCS
V/v: Mẫu biên lại thu lệ phí xuất nhập cảnh

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ  

Trả lời công văn số 123/CT-AC ngày 22/5/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về in, phát hành mẫu biên lai thu lệ phí xuất nhập cảnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điều 4 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định “Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; các loại chứng từ thu phí, lệ phí không quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ; đối với các Biên lai, Về thu phí, lệ phí đã in theo mẫu quy định trước đây được tiếp tục sử dụng hết số lượng đã in đến ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và xử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quyết định này”.

Căn cứ vào quy định nêu trên, kể từ ngày Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành thì Cục Thuế Cần Thơ không được tiếp tục in và phát hành mẫu “Biên lai thu lệ phí xuất nhập cảnh” mà phải thực hiện in, phát hành theo mẫu chứng từ thu phí, lệ phí thống nhất quy định tại Điều 1 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Đối với số lượng “Biên lai thu lệ phí xuất nhập cảnh” đã in nhưng chưa sử dụng hết thì được tiếp tục sử dụng hết đến ngày 31/12/2006.

2/ Trường hợp Công an thành phố Cần Thơ là đơn vị tổ chức thu lệ phí xuất nhập cảnh có nhu cầu sử dụng biên lai thu lệ phí tự in thì phải đăng ký với Tổng cục Thuế theo quy định tại Tiết c Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên. Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai tự in thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 Thủ tục đăng ký sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in (Ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản