Văn bản gốc
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2145/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc định

Số hiệu: 2145/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Số công báo:
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2145/BXD-KTTC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 18/12/2003
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo:
Số công báo:
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2145/BXD-KTTC
V/v Định mức dự toán công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT và siêu âm.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2003 

 

Kính gửi:  Công ty kinh doanh nhà Hà Nội

 

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 941/TTr-DA ngày 27/11/2003 của Công ty Kinh doanh nhà Hà Nội - Bộ Quốc phòng về việc định mức dự toán công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT, siêu âm công trình Nhà cao tầng C2, C4, B5, B6 Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình I. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT, siêu âm chưa được qui định trong hệ thống định mức dự toán hiện hành của Nhà nước. Vì vậy việc xây dựng định mức dự toán cho công tác trên để phục vụ yêu cầu quản lý là cần thiết.

Để có căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Nhà cao tầng C2, C4, B5, B6 Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình I, sau khi xem xét tiêu chuẩn xây dựng, cơ sở xác lập định mức dự toán và kiểm tra kết quả tính toán của định mức gửi kèm theo công văn trên, Bộ Xây dựng chấp thuận định mức công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT, siêu âm của công trình như phụ lục gửi kèm công văn này.

Định mức công tác thí nghiệm nén tĩnh và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi bằng phương pháp biến dạng nhỏ PIT, siêu âm chỉ áp dụng đối với công trình Nhà cao tầng C2, C4, B5, B6 Dự án Khu đô thị mới Mỹ Đình I, không áp dụng đối với công trình khác.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, KTTC, VKT

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
THỨ TRƯỞNG
 Đinh Tiến Dũng

 

 

 

 

PHỤ LỤC

Kèm theo công văn số: 2145 /BXD-KTTC ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Bộ Xây dựng định mức dự toán công trình nhà cao tầng C2, C4, B5, B6 dự án khu đô thị mới Mỹ Đình I

I. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN

DẠNG NHỎ PIT

Nội dung công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo qui trình qui phạm.

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: 1 cọc

STT

Thành phần hao phí

đơn vị

số lượng

1


23

Vật liệu
Búa 2kg
Đục thép
Đá mài
Mỡ công nghiệp
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân bậc 4/7
Kỹ sư bậc 5/8

Máy thi công
Thiết bị PIT và phần mềm xử lý PITWAP
Máy khác

cái
cái
viên
kg
%
công
công
ca
%

0,1
0,1
0,1
0,1
1
0,5
0,8
0,8
5

 

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC KHOAN NHỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo qui trình qui phạm.

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

Đơn vị tính: 1 mặt cắt siêu âm

STT

Thành phần hao phí

đơn vị

số lượng

1

23

Vật liệu
Mỡ công nghiệp
Thước thép 5m
Thước thép 42m
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân bậc 4/7
Kỹ sư bậc 5/8

Máy thi công
Thiết bị đồng bộ CSL-2
Máy khác

kg
cái
cái
%
công
công
ca
%

0,04
0,04
0,04
1
1,12
0,46
0,32
5

 

III. THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH CỌC KHOAN NHỒI (THEO TCXDVN 269 : 2002)

1. Nội dung công việc:

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.

- Chuẩn bị mặt bằng, đào bỏ đất yếu, đầm làm nền gối kê xếp dàn thí nghiệm

- Gia công đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm.

- Xếp, dỡ dàn chất tải, đối trọng.

- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.

- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo qui trình qui phạm.

- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.

2. Những công việc chưa tính vào định mức

- Công tác vận chuyển dàn chất tải và đối trọng bê tông đi, đến địa điểm thí nghiệm.

- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu như: đóng cọc...

Đơn vị tính: 1 cọc

STT

Thành phần hao phí

đơn vị

Tải trọng đầu cọc (T)

£300

600 ¸900

£1100

 

Vật liệu
Dầu kích
Hệ dàn thép
Đối trọng bê tông
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân bậc 4/7
Kỹ sư bậc 5/8

Máy thi công
Kích 500T
Cần cẩu 16T
Cần cẩu 25T
Máy thủy bình
Trạm bơm thuỷ lực 50MPA
Máy bơm nước 7,5kW
Máy khác


kg
%
%
%


công
công


ca
ca
ca
ca
ca
ca
%


7,2
1
2
5


79
20


9
9,5


7,5
4
5


16,8
1
2
5


140
32


18
19,5

7,5
7,5
4
5


25,5
1
2
5


182
34


27

24
7,5
7,5
4
5

 

II.2. Cọc khoan nhồi đường kính D1000 ¸1200, 4 ống siêu âm

Đơn vị tính: 1 cọc

STT

Thành phần hao phí

đơn vị

số lượng

 

Vật liệu
Mỡ công nghiệp
Thước thép 5m
Thước thép 42m
Vật liệu khác

Nhân công
Công nhân bậc 4/7
Kỹ sư bậc 5/8

Máy thi công
Thiết bị đồng bộ CSL-2
Máy in
Máy khác

kg
cái
cái
%
công
công
ca
ca
%

0,125
0,125
0,125
1
0,44
2,97
0,75
0,1
5

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản