124806

Công văn 2139/TCHQ-TXNK về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất trong thời gian chờ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

124806
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2139/TCHQ-TXNK về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất trong thời gian chờ thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2139/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2139/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2139/TCHQ-TXNK
V/v thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu TNTX trong thời gian chờ thanh khoản

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam;
(1 Khâm Thiên – Hà Nội)
- Cục Hải quan Bình Định.

Trả lời công văn số 0556/XD-XNK ngày 25/4/2011, công văn số 0559/XD-XNK ngày 26/4/2011 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và công văn số 238/HQBĐ-NV ngày 15/4/2011 của Cục Hải quan Bình Định về việc áp dụng thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập tái xuất đang trong thời gian chờ thanh khoản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, các tờ khai tạm nhập xăng dầu đều đã tái xuất và doanh nghiệp đã nộp hồ sơ thanh khoản. Xăng dầu tạm nhập tái xuất là thường xuyên và liên tục nên tình trạng chờ cơ quan hải quan kiểm tra để ra quyết định không thu thuế cho những lô hàng đã thực xuất và nộp hồ sơ thanh khoản cũng phát sinh thường xuyên.

Trước mắt, để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhằm đáp ứng nguồn cung xăng dầu cho thị trường, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được làm thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng xăng dầu không chì Mogas 92 (43.197,28 tấn) tại Cục hải quan Bình Định với điều kiện:

- Tổng Công ty Xăng dầu chỉ có nợ thuế của những tờ khai nhập khẩu xăng dầu theo loại hình tạm nhập tái xuất mà thực tế đã xuất khẩu đúng hạn và nộp hồ sơ thanh khoản đúng hạn; không có nợ thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng nào khác;

- Đối với lô hàng mới phát sinh, Tổng Công ty phải nộp đủ thuế trước khi nhận hàng;

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Cục Hải quan Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK – QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản