221429

Công văn 213/QLCL-KN năm 2014 xây dựng quy trình phân tích chuẩn dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

221429
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 213/QLCL-KN năm 2014 xây dựng quy trình phân tích chuẩn dư lượng thuốc thú y trong thực phẩm do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 213/QLCL-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 17/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 213/QLCL-KN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Người ký: Nguyễn Như Tiệp
Ngày ban hành: 17/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/QLCL-KN
V/v: Xây dựng QT phân tích chuẩn dư lương thuốc thú y trong thực phẩm

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6

Để triển khai hoạt động "Nâng cao năng lực kiểm nghiệm cho các phòng kiểm nghiệm của các Trung tâm vùng" trong khuôn khổ Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông, thủy sản, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản giao nhiệm vụ cho đơn vị như sau:

Giao cho Trung tâm vùng 6 xây dựng quy trình phân tích chuẩn xác định dư lượng thuốc thú y (khoảng 38 chỉ tiêu) trong thực phẩm có nguồn gốc động vật (theo phương pháp phân tích dư lượng thuốc thú y nhóm I.B của Nhật Bản) bằng LC-MS/MS.

1. Trình tự xây dựng, ban hành và quy cách trình bày phân tích chuẩn theo hướng dẫn tại công văn số 272/QLCL-KN ngày 27/2/2010 của Cục về việc hướng dẫn trình tự xây dựng, ban hành quy trình phân tích chuẩn. Trung tâm vùng 6 cần hoàn thành Dự thảo quy trình phân tích chuẩn kèm theo các tài liệu, hồ sơ (theo quy định tại công văn 272/QLCL-KN) và gửi báo cáo về Cục trước ngày 31/5/2014 để hoàn thiện các thủ tục thẩm định, ban hành áp dụng trong hệ thống.

2. Trung tâm vùng 6 dự trù kinh phí mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao cần thiết cho việc xây dựng quy trình phân tích chuẩn (nếu có) gửi về Cục để xem xét, phê duyệt từ nguồn kinh phí vốn đối ứng của Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm soát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nông, thủy sản (dự án SCIESAF).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị gửi văn bản về Cục để được giải quyết kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Lê Bá Anh ( để biết);
- Phòng Tài chính (để t/h);
- Dự án SCIESAF;
- Lưu: VT, KN

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Như Tiệp

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản