24164

Công văn số 2113 TCT/NV5 ngày 29/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

24164
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2113 TCT/NV5 ngày 29/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 2113TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 29/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2113TCT/NV5
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 29/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2113 TCT/NV5
V/v thuế nhà thầu NN

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

 

Trả lời Công văn số 206 CV/CT đề ngày 22/4/2002 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc thuế đối với trường hợp các cá nhân người nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ hợp đồng ký ngày 19/3/2002 giữa Ông Alan D, Burrell và Ban quản lý Dự án Cụm Khí-Điện-Đạm Cà Mau (bản sao), thì đây là hợp đồng cung cấp dịch vụ của cá nhân nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam. Vì vậy, theo hướng dẫn tại Điểm 1, Mục III, Phần A Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì Ông Alan D, Burrell phải nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và xác định doanh thu tính thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này.

Số thuế GTGT do Bên Việt Nam ký hợp đồng đã nộp thay cho Ông Alan D. Burrell là số thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng và được khấu trừ theo quy định. Số thuế GTGT đã trả đối với chi phí khách sạn và chi phí khác của Ông Alan D. Burrell không phải là thuế GTGT đầu vào của Bên Việt Nam ký hợp đồng, do đó Bên Việt Nam ký hợp đồng không được kê khai, khấu trừ.

- Căn cứ vào quy định tại Hiệp định ký giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ai-len; Điểm 9, Mục II Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài chính và Điểm 7, Phụ lục số VII kèm theo Thông tư số 95/1997/TT-BTC, trường hợp Ông Alan D. Burrell là đối tượng cư trú của Anh, tiến hành hoạt động dịch vụ ngành nghề độc lập như nêu tại Điểm 9.1 không phải thông qua một cơ sở kinh doanh cố định tại Việt Nam cơ quan thuế sẽ không thu thuế TNDN đối với thu nhập của hợp đồng này.

Để không phải nộp thuế TNDN theo Hiệp định, Ông Alan D. Burrell phải thực hiện theo các thủ tục và nộp đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/1997/TT-BTC và Thông tư số 37/2000/TT-BTC ngày 05/5/2000 của Bộ Tài chính (hướng dẫn và giải thích nội dung các Điều Khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam). Trong khi chờ thực hiện các thủ tục, hồ sơ này, Ông Alan D. Burrell phải nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC như nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản