24162

Công văn số 2110 TCT/NV1 ngày 29/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT

24162
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2110 TCT/NV1 ngày 29/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc lập hoá đơn GTGT

Số hiệu: 2110TCT/NV1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2110TCT/NV1
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2110 TCT/NV1
V/v lập hóa đơn GTGT

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 393/CT/TQD ngày 7/3/2002 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc lập hóa đơn đối với số tiền chi trả đền bù giải toả; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 5.13 Mục IV - Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: Đối với cơ sở được nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng nhà để bán, đầu tư cơ sở hạ tầng để cho thuê... tì trên hóa đơn GTGT phải thể hiện đủ các nội dung như: giá chưa có thuế, tiền thuế và giá thanh toán...

Về kinh phí giải toả, đền bù: Theo điểm 3.2b của Hợp đồng thuê đất số 475/HĐ/TLĐ/UDEC-2001 ngày 17/12/2001 giữa Công ty Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (bên cho thuê) với Công ty BP PIPELINES Việt Nam B.V (bên đi thuê) thì Công ty BP PIPELINES Việt Nam B.V phải trả cho Công ty Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoản chi phí đền bù, giải toả (3% trên tổng kinh phí đền bù). Như vậy khoản thu này nằm trong doanh thu cho thuê đất của Công ty Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì vậy Công ty Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi thu tiền phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT đối với khoản thu này theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết, thực hiện./.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản