8038

Công văn số 2106/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giao nhận tại VN sản phẩm gia công khuôn giày

8038
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2106/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giao nhận tại VN sản phẩm gia công khuôn giày

Số hiệu: 2106/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2106/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 31/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2106/TCHQ-GSQL
V/v: giao nhận tại VN sản phẩm khuôn giày

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:  Bộ Thương mại  

 

Theo phản ánh của Công ty TNHH Công nghiệp Jye Shing nhận gia công khuôn giày, khuôn đế giày cho thương nhân nước ngoài, khuôn giày sau khi gia công được giao tại Việt Nam cho các doanh nghiệp khác của Việt Nam gia công giày hoàn chỉnh hoặc đế giày theo sự chỉ định của bên đặt gia công; hiện nay thủ tục hải quan về việc giao nhận khuôn đế giày, khuôn giày này có các vướng mắc. Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ một số nội dung sau:

- Theo Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ, gia công chuyển tiếp là sản phẩm của hợp đồng gia công này làm nguyên liệu cho hợp đồng gia công tiếp theo. Trường hợp này sản phẩm gia công tại Việt Nam của Công ty Jye Shing là khuôn đế giày, chuyển giao cho doanh nghiệp khác để làm dụng cụ phục vụ gia công; vì vậy, nếu thực hiện theo hình thức gia công chuyển tiếp thì trái với Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 57/1998/NĐ-CP nêu trên.

- Tại Điểm 1.2, Mục II, Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 của Bộ Thương mại quy định: cơ sở pháp lý của hoạt động XNK tại chỗ hàng hóa gia công là 02 hợp đồng riêng biệt, trong đó phải có hợp đồng mua bán ngoại thương ký giữa doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân nước ngoài đặt gia công để mua hàng hóa gia công; trong trường hợp này doanh nghiệp Việt Nam nhận sản phẩm gia công chỉ có hợp đồng gia công, không có hợp đồng mua bán ngoại thương. Vì vậy, nếu thực hiện theo hình thức XNK tại chỗ thì trái với Khoản 11, Điều 1, Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 02/8/2001 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 20/2001/TT-BTM trên đây của Bộ Thương mại.

- Khuôn đế giày và khuôn giày là dụng cụ rất cần thiết cho ngành sản xuất giày, để giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan đề nghị mở rộng khái niệm sản phẩm gia công chuyển tiếp cho cả trường hợp sản phẩm này dùng làm dụng cụ gia công cho hợp đồng gia công khác.

Tổng cục Thuế rất mong nhận được ý kiến của Quý Bộ để trả lời doanh nghiệp và hướng dẫn Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo TC;
- Công ty TNHH CN Jye Shing (để biết);
- Lưu: VP, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản