380570

Công văn 2074/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa của Trường Alexandre Yersin do Tổng cục Hải quan ban hành

380570
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2074/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa của Trường Alexandre Yersin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2074/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2074/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2074/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa của Trường Alexandre Yersin

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội.
(Đ/c: Số 12 phố Núi Trúc, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đồng ý miễn thuế nhập khẩu cho toàn bộ hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động của trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội (Trường LFAY), ngày 16/4/2018) Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2004/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Trường Pháp LFAY. Tổng cục Hải quan bổ sung thêm nội dung hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp phiếu theo dõi trừ lùi cho danh mục hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động của Trường Alexandre Yersin theo mẫu số 07 Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ.

Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu cho các lô hàng của Trường LFAY thực hiện trừ lùi vào Phiếu theo dõi, trừ lùi cho Danh mục hàng hóa nhập khẩu đã được Cục Hải quan TP. Hà Nội cấp. Sau khi kết thúc việc nhập khẩu, Cục Hải quan TP. Hà Nội thanh khoản và báo cáo Tổng cục Hải quan việc min thuế của Trường LFAY.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trường Pháp Alexandre Yersin tại Hà Nội và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK
(4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản