381449

Công văn 2073/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

381449
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2073/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2073/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2073/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2073/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Tổng cục Thuế.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Cục Hải quan địa phương về việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan xin trao đi với Quý Tổng cục như sau:

1. Việc doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT tham gia hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và việc lập hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT:

Theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính thì:

- Khoản 8 Điều 6 quy định: Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng có quyền, nghĩa vụ phải tham gia vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử của cơ quan quản lý thuế.

- Khoản 2 Điều 9 quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan thuế: Tiếp nhận hồ sơ, lựa chọn doanh nghiệp bán hàng theo đúng quy định tại Thông tư này.

- Khoản 2 Điều 26 quy định: Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế căn cứ vào quy định tại Thông tư này để ban hành Quy trình lựa chọn doanh nghiệp bán hàng; hướng dẫn cơ quan thuế các cấp, doanh nghiệp bán hàng, ngân hàng thương mại làm đại lý hoàn thuế, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện hướng dẫn tại Thông tư này trong phạm vi trách nhiệm được giao.

- Khoản 5 Điều 18 quy định: doanh nghiệp bán hàng cập nhật thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế lập vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử.

Tổng cục Hải quan đã xây dựng Hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT trong đó có phân hệ cơ quan hải quan và phân hệ doanh nghiệp bán hàng. Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài phải tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT chưa tham gia vào hệ thống này gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong việc theo dõi việc hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, việc đối chiếu hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế, đối chiếu hàng thật, hàng giả... Ngoài ra, các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế không nhập hóa đơn vào hệ thống nên công chức Hải quan phải nhập thủ công, dẫn đến kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hoàn thuế cho khách xuất cảnh.

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4840/TCT-KK ngày 16/11/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Cục Thuế hướng dẫn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT chưa tham gia vào hệ thống này. Ngoài ra, Lãnh đạo Bộ đã có chỉ đạo Tổng cục Thuế tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài phải tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài và yêu cầu doanh nghiệp cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu về hoàn thuế đ thuận lợi trong việc tra cứu của cơ quan hải quan.

Đ hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý việc hoàn thuế GTGT; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Tổng cục Hải quan đề nghị, Tổng cục Thuế tiếp tục có văn bản chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện:

- Các doanh nghiệp đã đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT và những doanh nghiệp muốn đăng ký là doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT tham gia vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài (theo quy định tại Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính);

Đ được cấp tài khoản truy cập vào hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, doanh nghiệp có văn bản gửi Tổng cục Hải quan (Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan).

- Doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin trên hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế do doanh nghiệp lập vào hệ thống quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài theo phương thức điện tử. Đối với các trường hợp đã được nhắc nhở nhưng không thực hiện, đề nghị Tổng cục Thuế dùng hoạt động bán hàng hoàn thuế GTGT của các doanh nghiệp này theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 72/2014/TT-BTC.

2. Đề nghị Tổng cục Thuế cập nhật kịp thời “Danh sách các doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT” trên trang thông tin điện tử của ngành thuế để cơ quan hải quan có căn cứ tra cứu, phục vụ cho việc hoàn thuế và cập nhật trên hệ thống quản lý thông tin hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp trong công tác của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục CNTT (TCHQ);
- Lưu: VT,TXNK-Phương (3).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản