63585

Công văn số 2051/TCHQ-KTTT về việc khiếu nại về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

63585
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2051/TCHQ-KTTT về việc khiếu nại về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 2051/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2051/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/05/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 2051/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu PTVT nhập khẩu tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Dong Yang Vina Special Mrtal
(Khu công nghiệp Sông Mây, tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số DVSM03/TCHQ ngày 01/4/2006 của Công ty TNHH Dong Yang Vina Special Mrtal về việc khiếu nại về thuế nhập khẩu phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu tạo tài sản cố định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty tại công văn số DVSM03/TCHQ nêu trên, thì chiếc xe tải hiệu Huyndai trọng tải 1 tấn đã được Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2015/XNK-KCNĐN ngày 15/6/2005 và Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có công văn số 2047/HQTN-KTT ngày 07/11/2005 cho phép nhập khẩu phương tiện vận tải vận chuyển nguyên liệu sản phẩm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và được miễn thuế nhập khẩu.

Ngày 17/4/2006, Bộ Thương mại có công văn số 2337/TM-KHĐT gửi Tổng cục Hải quan về việc đề nghị Tổng cục Hải quan xem xét và căn cứ quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu tạo tài sản cố định được miễn thuế nhập khẩu (phương tiện vận tải chuyên dùng được quy định chi Tiết tại Điểm 3, Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên).

Căn cứ ý kiến của Bộ Thương mại tại công văn số 2337/TM-KHĐT nêu trên; đây là xe chuyên dùng để vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm trong và ngoài doanh nghiệp phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: Tổng cục Hải quan đồng ý miễn thuế nhập khẩu đối với chiếc xe ôtô vận tải hiệu Huyndai trọng tải 1 tấn nhập khẩu tạo tài sản cố định của Công ty theo quy định tại Điểm 3, Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Dong Yang Vina Special Mrtal được biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để được xử lý cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản