6140

Công văn số 2041/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở cho cấp huyện

6140
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 2041/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở cho cấp huyện

Số hiệu: 2041/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 06/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2041/BXD-PC
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 06/10/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2041/BXD-PC
V/v: phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở cho cấp huyện

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 1826/UBND-XD1 ngày 20/9/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị cho phép phân cấp cho cấp huyện thẩm định thiết kế cơ sở (thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật). Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Nghị định 16/2005/NĐ- CP đã quy định rõ cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế - kỹ thuật.Theo đó, việc thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật) của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và việc thẩm định toàn bộ dự án để quyết định đầu tư là hai công việc khác nhau. Việc thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng không thay thế vai trò thẩm định dự án của người quyết định đầu tư và thẩm định thiết kế, dự toán của chủ đầu tư (nội dung thẩm định đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng). Khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với trường hợp sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên, Sở Xây dựng (Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sở Giao thông Vận tải) chỉ thẩm định những nội dung liên quan đến quản lý nhà nước tương tự như các nội dung quy định đối với thẩm định thiết kế cơ sở.

Đối với các dự án đã phân cấp cho cấp huyện thẩm quyền quyết định đầu tư, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể uỷ quyền cho phòng có chức năng quản lý xây dựng ở cấp huyện thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế bản vẽ thi công trong báo cáo kinh tế -kỹ thuật) nhưng phải phù hợp với điều kiện, khả năng của từng huyện và đảm bảo được yêu cầu quản lý.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Liên

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản