444637

Công văn 2033/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

444637
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 2033/TCT-KK năm 2020 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2033/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 18/05/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 2033/TCT-KK
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ban hành: 18/05/2020
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2033/TCT-KK
V/v: Chính sách thuế

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 7120/CT-TTHT ngày 08/7/2019 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế liên quan đến văn bản số 69/CV-ĐH ngày 06/5/2019 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải (sau đây gọi là Công ty), Tổng cục có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 1 Điều 23 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn khai, nộp thuế đối với cơ sở sản xuất thủy điện;

- Căn cứ khoản 1 và khoản 6 Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC (sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC) ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về khai thuế, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều 13, khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về xác định số phải nộp và điều kiện áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp;

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải (trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh) có cơ sở sản xuất điện là Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 (tại tỉnh Đắk Lắk), Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Đại Hải thực hiện bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (cơ sở sản xuất điện không trực tiếp bán điện) thì việc khai thuế, nộp thuế được thực hiện như sau:

1. Về thuế GTGT:

Trường hợp tương tự, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1653/TCT-DNL ngày 27/4/2020 về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Đắk Nông và Công ty cổ phần thủy điện Miền Trung (công văn đính kèm).

Đề nghị Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện.

2. Về thuế TNDN:

- Trường hợp Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 hạch toán độc lập thì Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 thực hiện kê khai, tính nộp thuế TNDN riêng tại tỉnh Đắk Lắk.

- Trường hợp Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 hạch toán phụ thuộc thì Công ty kê khai thuế TNDN của Công ty (không bao gồm các đơn vị hạch toán kế toán độc lập với Công ty) tại trụ sở chính ở TP. Hồ Chí Minh và xác định số thuế TNDN phải nộp tại nơi có trụ sở chính và các tỉnh/thành phố có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, trong đó có tỉnh Đắk Lắk đối với Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

Nếu Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 đang trong thời gian được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì Công ty phải tính riêng thu nhập chịu thuế từ hoạt động được hưởng ưu đãi để xác định số phải nộp tại tỉnh Đắk Lắk của Nhà máy điện mặt trời Srepok 1 theo hướng dẫn của pháp luật thuế TNDN hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh biết và thực hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT);
- Công ty CP đầu từ và phát triển điện Đại Hải (để thực hiện);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ
KÊ KHAI VÀ K TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản