314386

Công văn 203/BNV-TCPCP năm 2016 thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nội vụ ban hành

314386
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 203/BNV-TCPCP năm 2016 thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 203/BNV-TCPCP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 13/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 203/BNV-TCPCP
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
Người ký: Hà Thị Dung
Ngày ban hành: 13/01/2016
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Sở Nội vụ tỉnh Qung Ninh

Trả lời Công văn s 2045/SNV-TCBC,TCPCP ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh v việc thành lập Hội Công chứng viên tnh Qung Ninh, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15/03/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng có hiệu lực thi hành, thì một số địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương đã thành lập Hội Công chứng có phạm vi hoạt động trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Kể từ khi Luật Công chứng và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì việc thành lập Hội Công chng viên các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên. Theo đó, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tnh Quảng Ninh thực hiện quản lý nhà nước và hướng dn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ninh (Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để phối hợp);
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, TCPCP, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản