118341

Công văn 203/BNN-CB điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118341
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 203/BNN-CB điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 203/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 24/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 203/BNN-CB
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 24/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/BNN-CB
V/v: Điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Bộ Nông nghiệp và PTNT nhận được công văn số 124/BTC-CST ngày 06/1/2011 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng đường trong hạn ngạch thuế quan từ các thị trường ngoài ASEAN. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Năm 2011 Việt Nam bị thiếu đường phải nhập khẩu, do thuế nhập khẩu từ các nước ASEAN và ngoài ASEAN cách biệt quá xa nên các doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu chọn nhập đường của Thái Lan với giá cao hơn thị trường thế giới khoảng 20%. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có nhiều nguồn hàng để lựa chọn khi nhập khẩu, giảm giá thành nhập khẩu, góp phần bình ổn giá đường trong nước khi thiếu đường, Bộ Nông nghiệp và PTNT đồng ý với đề xuất của Bộ Tài chính: Đưa mức thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng trong năm 2011 đối với mặt hàng đường thô, đường tinh luyện và đường trắng trong hạn ngạch thuế quan từ các thị trường ngoài ASEAN về mức 15%.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (B/c);
- Lưu: VT, Cục CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản