Văn bản gốc
LawNet .vn

{{VBModel.Document.News_Subject}}

Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}} Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}} Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}} Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}} Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}
Số hiệu: {{VBModel.Document.News_Code}}
Loại văn bản: {{VBModel.Document.LawType.LawType_Name}}
Nơi ban hành: {{VBModel.Document.Organ}}
Người ký: {{VBModel.Document.Singer}}
Ngày ban hành: {{VBModel.Document.News_Dates_Date}}
Ngày hiệu lực: {{VBModel.Document.News_EffectDate_Date}}
Ngày công báo: {{VBModel.Document.NgayCongBao}}
Số công báo: {{VBModel.Document.SoCongBao}}
Tình trạng: {{VBModel.Document.TinhTrang}}

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2024/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2005

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2024/TCHQ-KTTT NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI MẶT HÀNG XE MÁY PIAGGIO

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

 

Để phục vụ công tác xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu Piaggio nhập khẩu được sát thực, trên cơ sở các thông tin thu thập được trong quá trình làm việc với Đại diện Đại sứ quán Italia tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố thực hiện như sau:

1. Đối với các doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe máy Piaggio đã ký kết hợp đồng nhập khẩu có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/01/2005 trở về sau, nếu mức giá khai báo (mức giá trên hợp đồng) thấp hơn các thông tin giá do Tổng cục cung cấp dưới đây thì xác định dấu hiệu nghi ngờ, tổ chức tham vấn để xác định tính trung thực của mức giá khai báo, bác bỏ trị giá khai báo và xá định lại giá tính thuế theo đúng trình tự đã hương dẫn tại các văn bản pháp quy.

Các thông tin giá tham khảo bao gồm:

- Xe máy PIAGGIO LIBERTY 125: 1.770,00 USD/chiếc

- Xe máy PIAGGIO VESPA LX 125: 1.900,00 USD/chiếc

- Xe máy PIAGGIO VESPA LX 150: 1.940,00 USD/chiếc

- Xe máy PIAGGIO VESPA GT 125: 2.480,00 USD/chiếc

2. Tạm thời dừng việc tham vấn đối với doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng xe hai bánh gắn máy nhẫn hiệu Piaggo đã ký kết hợp đồng có hiệu lực thi hành trước ngày 01/01/2005 có mức giá khai báo thấp hơn mức giá khai báo đối với các hợp đồng nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 01/01/2005 trở về sau. Trường hợp đã tổ chức tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo và đã ra thông báo xác định lại trị giá tính thuế thì chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế không cho làm thủ tục nhập khẩu đối với các lô hàng khác cho đến khi có thông báo chính thức của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan sẽ thông báo cụ thể các thông tin giá tham khảo mặt hàng xe gắn máy hiệu Piaggo nhập khẩu thuộc các hợp đồng ký kết có hiệu lực trước ngày 01/01/2005 sau khi có kết quả xác minh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố được biếta và thực hiện./.

 

Đặng Thị Bình An

(Đã ký)

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Tin tức Liên quan Văn bản