9244

Công văn số 198/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001

9244
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 198/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001

Số hiệu: 198/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 198/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 13/01/2006
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 198/TCHQ-KTTT
V/v: Nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu và xin giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục hải các tỉnh, thành phố 
 - Công ty thương mại và sản xuất vật tư thiết bị giao thông vận tải (TMT) 
199b Minh Khai - Hà Nội

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số: 910/XNK ngày 30/12/2005 của Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông Vận tải về việc xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 149/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Điểm 9, mục III, phần H, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Qua xem xét kiến nhgị của Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông vận tải tại công văn số: 910/XNK nêu trên; Để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời đảm bảo việc thu đủ tiền thuế, tiền phạt. Trong thời gian chờ xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông Vận tải được làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa là vật tư, nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất của Công ty, nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau:

1- Công ty phải thực hiện nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 còn lại theo Thông báo của cơ quan Hải quan, theo đúng kế hoạch trả nợ thuế cam kết tại công văn số 910/XNK của Công ty nêu trên.

2- Công ty không còn nợ khoản thuế nhập khẩu và phạt chậm nộp thuế nhập khẩu nào khác ngoài số tiền nợ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001.

3- Công ty phải nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng quy định của Luật thuế xuất nhập khẩu. Trường hợp không nộp thuế nhập khẩu các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh theo đúng thời hạn quy định, Công ty sẽ bị cưỡng chế không được làm thủ tục xuất, nhập khẩu.

4- Công ty phải có cam kết bằng văn bản với cơ quan Hải quan, khi Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan có hướng dẫn về việc việc giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001. Công ty phải thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan

Trường hợp Công ty vi phạm hướng dẫn nêu tên, thì không cho làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng tiếp theo và bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

Tổng Cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông Vận tải (TMT) được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản