221382

Công văn 197/TTg-KTN năm 2014 điều chỉnh thời hạn hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

221382
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 197/TTg-KTN năm 2014 điều chỉnh thời hạn hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 197/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 197/TTg-KTN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 13/02/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 197/TTg-KTN
V/v điều chỉnh thời hạn hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 2731/BXD-QLN ngày 20 tháng 12 năm 2013; ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 582/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 01 năm 2014), Tài chính (công văn số 475/BTC-ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2014), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số (337/NHNN-TD ngày 14 tháng 01 năm 2014), Ngân hàng Chính sách xã hội (công văn số 3145/NHCS-TDSV ngày 26 tháng 9 năm 2013) về việc gia hạn thời gian hoàn thành và thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2 (quy định tại Quyết định số 1998/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ) đến hết năm 2014 như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên. Giao Bộ Xây dựng chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện Chương trình, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng thời gian quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các Bộ: Tài chính, Xây dựng về phương án xử lý khoản vốn đã ứng trước cho các địa phương để thực hiện Chương trình giai đoạn 2 (theo văn bản số 2703/VPCP-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ), thu hồi số vốn đã ứng, cấp vượt mức được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản