380588

Công văn 1943/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu vỏ lon sữa Ensure giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

380588
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1943/TCHQ-GSQL năm 2018 về thủ tục nhập khẩu vỏ lon sữa Ensure giới thiệu sản phẩm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1943/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1943/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1943/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục NK vỏ lon sữa Ensure giới thiệu sản phẩm

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A. tại TP Hồ Chí Minh.
(Đ/c: Tầng 9 Tòa nhà Mê Linh, s 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 001/ABT-VN ngày 30/3/2018 của Văn phòng đại diện Abbott Laboratories S.A tại TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu lon sữa Ensure rỗng từ Singapore nhằm mục đích giới thiệu sản phẩm mới tại các hệ thống siêu thị trên toàn quốc, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì mặt hàng vỏ lon sữa không thuộc đối tượng cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, không thuộc đối tượng phải có giấy phép khi nhập khẩu. Để tạo thuận lợi cho Công ty trong việc nhập khẩu 126 vỏ lon sữa Ensure rỗng mà không có thực phẩm đi kèm, đồng thời đảm bảo ngăn ngừa gian lận thương mại trong việc làm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, Tổng cục Hải quan đồng ý cho Công ty được làm thủ tục nhập khẩu sản phẩm trên với điều kiện Công ty phải có văn bản cam kết với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu về việc thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm trên với sự chứng kiến của các cơ quan chức năng có liên quan (cơ quan môi trường và cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu) sau khi kết thúc thời gian giới thiệu sản phẩm theo đúng quy định.

Đồng thời, để đảm bảo ngăn ngừa gian lận thương mại trong việc làm hàng giả, hàng nhái đưa ra tiêu thụ tại thị trường nội địa, khi nhập khẩu các loại bao bì chứa đựng thực phẩm không nhằm mục đích thương mại, đề nghị trên vỏ bao bì phải in rõ mục đích chỉ dùng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm đối với các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản