380587

Công văn 1942/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện quy định về khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

380587
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1942/TCHQ-GSQL năm 2018 thực hiện quy định về khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1942/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/04/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1942/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/04/2018
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1942/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện quy định về khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh.

Qua phản ánh của Đài truyền hình Trung ương VTV1 ngày 6/4/2018 về việc thiếu nhất quán trong công tác quản lý hải quan tại Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo và báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 517/HQHT-NV ngày 9/4/2018, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các đơn vị có liên quan không làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ra vào Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo theo đúng quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Hải quan, hướng dẫn tại công văn số 8451/TCHQ-GSQL ngày 1/9/2016 của Tổng cục Hải quan, công văn số 12199/BTC-CST ngày 1/9/2016 và công văn số 15120/BTC-CST ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính. Việc Chi cục Hải quan cửa khu quốc tế Cầu Treo lập Phiếu cung cấp thông tin giao người điều khiển phương tiện để xuất trình cho Chi cục Hải quan khu kinh tế Cầu Treo là không đúng quy định, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân có liên quan.

2. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh làm thủ tục hải quan và đã thông quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cổng A) thì không được yêu cầu chủ hàng hóa, người điều khiển phương tiện phải xuất trình hồ sơ, chứng từ tại Chi cục Hải quan khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (Cổng B).

3. Kịp thời có văn bản kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh không bố trí các lực lượng khác để kiểm soát phương tiện vận tải chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu tại Công B theo đúng quy định của pháp luật vì hiện nay Khu kinh tế cửa khẩu không còn là khu phi thuế quan.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp gặp vướng mắc phát sinh, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) đ được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để báo cáo);
- Vụ TCCB (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản