24228

Công văn số 1934 TCT/HTQT ngày 15/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chi phí do trụ sở chính phân bổ

24228
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1934 TCT/HTQT ngày 15/05/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về chi phí do trụ sở chính phân bổ

Số hiệu: 1934TCT/HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 15/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1934TCT/HTQT
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 15/05/2002
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1934 TCT/HTQT
V/v: chi phí do trụ sở chính phân bổ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Ngân hàng Credit Agricole Indosuez

 

Trả lời văn thư số LO/FC/020206/01 ngày 6/2/2002 và văn thư bổ sung hồ sơ ngày 5/4/2002 của Ngân hàng Credit Agricole Indosuez (sau đây gọi tắt là CAI) về vấn đề tính vào chi phí của CAI đối với các chi phí Điều hành và quản lý chung do trụ sở chính tại nước ngoài phân bổ cho CAI tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 7 của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp quy định: “Để xác định lợi tức của một cơ sở thường trú, cơ sở này sẽ được phép trừ các Khoản chi phí phát sinh phục vụ cho hoạt động kinh doanh của cơ sở thường trú đó bao gồm chi phí Điều hành và chi phí quản lý chung phát sinh tại Nước mà cơ sở thường trú này đóng hoặc ở bất kỳ nơi nào khác”. Căn cứ theo quy định này, khi xác định lợi tức, CAI - là cơ sở thường trú (CSTT) tại Việt Nam - được phép tính vào chi phí các Khoản chi phí Điều hành và quản lý chung do trụ sở chính tại nước ngoài phân bổ cho CAI tại Việt Nam.

Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế về ký kết và áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, chi phí Điều hành và chi phí quản lý chung được phân bổ cho CSTT phải là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến cơ sở thường trú đó, đồng thời phải nằm trong một giới hạn hợp lý tương ứng với tỷ lệ giữa doanh số của CSTT và doanh số của toàn bộ doanh nghiệp.

Việc giới hạn mức phân bổ chi phí Điều hành và chi phí quản lý chung của CAI theo tỷ lệ giữa doanh thu của CSTT và doanh thu của toàn bộ doanh nghiệp căn cứ theo quy định tại Điểm 2 Mục II Thông tư 08/2001/TT-BTC ngày 18/1/2001 của Bộ Tài chính (Hướng dẫn bổ sung quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với các chi nhánh của tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam quy định tại Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính) là hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Pháp và thông lệ chung của các nước ký kết Hiệp định.

Tổng cục Thuế xin thông báo để Ngân hàng Credit Agricole Indosuez biết và thực hiện. Trường hợp Ngân hàng không nhất trí với ý kiến của Cơ quan Thuế Việt Nam, Ngân hàng có thể khiếu nại lên Cơ quan Thuế Pháp để giải quyết bằng thủ tục song phương theo quy định của Hiệp định./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản