118020

Công văn 191/BNN-KH về cấp phí bảo quản hạt giống Lúa dự trữ quốc gia 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118020
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 191/BNN-KH về cấp phí bảo quản hạt giống Lúa dự trữ quốc gia 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 191/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 21/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 191/BNN-KH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 21/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 191/BNN-KH
V/v cấp phí bảo quản hạt giống Lúa dự trữ quốc gia 2010

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Theo đề nghị của Công ty cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế về việc cấp kinh phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia năm 2010 (công văn số 91/GCT-VN ngày 15/12/2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18/11/2009 của Thủ tướng Chính Phủ về giao Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2010; Quyết định số 2206/QĐ-BNN-KH ngày 17/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua 750 tấn hạt giống lúa dự trữ tại miền Trung năm 2010. Công ty cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã bảo quản với số lượng 750 tấn hạt giống lúa trong năm 2010.

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế đã thực hiện chi phí nhập, bảo quản hạt giống dự trữ năm 2010 là 158.687.786 đồng (Trong đó chi phí nhập là 47.100.000 đồng). Để giảm bớt khó khăn cho Công ty, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Bộ Tài chính trước mắt, cấp số kinh phí bảo quản cho Công ty cổ phần Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế là 150 triệu đồng, đề nghị lấy từ nguồn ngân sách dự phòng Trung ương 2011 hoặc từ nguồn dự toán kinh phí bảo quản năm 2011 đã giao cho Công ty tại văn bản số 4159/BNN-KH ngày 15/12/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số tiền này được chuyển về tài khoản số 4000211.001.002 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế.

Đề nghị Bộ Tài chính quan tâm, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TcụcDTNN;
- Cty Giống cây trồng – Vật nuôi Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản