235140

Công văn 1895/BNN-TCLN năm 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

235140
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1895/BNN-TCLN năm 2014 tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1895/BNN-TCLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 13/06/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1895/BNN-TCLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 13/06/2014
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1895/BNN-TCLN
V/v tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong những năm qua, công tác quản lý các cơ sở chế biến gỗ của các địa phương trên toàn quốc đã có nhiều chuyển biến tích cực; một số địa phương đã tổ chức rà soát, sắp xếp lại các cơ sở chế biến gỗ, thực hiện giải tỏa một số cơ sở không tuân thủ các quy định của pháp luật, góp phần có hiệu quả vào công tác bảo vệ và phát triển rừng. Tuy nhiên, tình trạng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã chế biến gỗ tại địa điểm gần rừng tự nhiên còn diễn ra tương đối phổ biến, do đó một số chủ cơ sở chế biến gỗ đã lợi dụng điều kiện gần rừng, công tác quản lý khó khăn để nhập xưởng, chế biến gỗ bất hợp pháp, sau đó hợp thức hóa và tiêu thụ; một số cơ sở chế biến gỗ, đặc biệt là cơ sở có quy mô nhỏ hình thành một cách tự phát, không thực hiện đăng ký kinh doanh, sử dụng nguồn gỗ nguyên liệu trôi nổi, dẫn đến thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước và khó khăn cho hoạt động quản lý của cơ quan chức năng về quản lý lâm sản.

Thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, đồng thời tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại văn bản số 2926/VPCP-KTN ngày 26/4/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tổ chức rà soát các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn; kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có vi phạm về địa điểm chế biến gỗ theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Kiên quyết không cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân không đúng quy hoạch, không có nguồn nguyên liệu gỗ ổn định.

2. Tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết đối với các cơ sở chế biến gỗ có hành vi kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc kinh doanh dưới danh nghĩa doanh nghiệp khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản; Nghị định số 157/NĐ-CP ngày 11/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản./.

 

 

Nơi nhận:
- PTT Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài chính;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo);
- Lưu: VT. TCLN (KL).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản