3968

Công văn số 1859/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan

3968
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn số 1859/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan

Số hiệu: 1859/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1859/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/05/2005
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1859/TCHQ-GSQL
V/v: thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông vận tải
(199B Minh Khai, Quận Hai Bà Trung, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 267/XNK ngày 04/5/2005 của Công ty Thương mại và sản xuất vật tư thiết bị Giao thông vận tải về đề nghị giải đáp thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Trường hợp Công ty đăng ký tờ khai Hải quan tại Chi cục Hải quan Hưng Yên thuộc Cục Hải quan Hải Phòng và xin chuyển cửa khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị - Lạng Sơn sau đó chuyển các cont hàng từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam tại bãi dỡ hàng cửa khẩu Hữu Nghị và vận chuyển về địa điểm kiểm tra hàng hóa tại nơi sản xuất để kiểm hóa; Vấn đề này được quy định tại Điểm 2, Mục III, Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, Công ty được phép chuyển các container hàng từ xe Trung Quốc sang xe Việt Nam để vận chuyển về địa điểm kiểm tra hàng hóa ngoài cửa khẩu.

2. Các vỏ container rỗng chứa hàng phải làm thủ tục tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu. Thủ tục hải quan đối với container rỗng tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu qua cửa khẩu đường biển được quy định tại công văn số 4524/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2002.

Việc tạm nhập khẩu, tạm xuất khẩu vỏ container qua cửa khẩu đường bộ chưa có quy định. Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu để có hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các quy định trên và liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- LĐTC,
- Lưu VT (2); GSQL (
2).

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản