118018

Công văn 183/BNN-KH về cơ chế tài chính đầu tư dự án Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

118018
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 183/BNN-KH về cơ chế tài chính đầu tư dự án Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 183/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 183/BNN-KH
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/01/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 183/BNN-KH
V/v cơ chế tài chính đầu tư dự án QHTL chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp văn bản số 17350/BTC-ĐT ngày 20/12/2010 của quí Bộ về việc cơ chế tài chính để đầu tư các dự án Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định số 1574/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT được Thủ tướng Chính Phủ giao quản lý, thực hiện 3 dự án: cống Kinh Lộ, cống Thủ Bộ và cống Mương Chuối. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án đầu tư tại các Quyết định số 2891/QĐ-BNN-XD, số 2892/QĐ-BNN-XD và số 2905a/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010. Tổng vốn đầu tư 3 công trình trên là 5.848.131 triệu đồng. Dự kiến khởi công công trình vào quí III/2011 và hoàn thành công trình vào năm 2014. Theo Quyết định 1574/QĐ-TTg ngày 28/10/2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng khu vực Tp. Hồ Chí Minh, cả 3 dự án trên là các công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vị trí quan trọng trong hệ thống các công trình chống ngập và đều là các công trình cần ưu tiên thực hiện trước.

Tên dự án

Địa điểm

Số Quyết định ngày phê duyệt

Vốn đầu tư (triệu đồng)

Thời gian khởi công – hoàn thành

Tổng

Vốn TW

Cống Kinh Lộ

Tp.HCM

2891/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010

1.077.321

1.077.321

6/2011 - 2014

Cống Thủ Bộ

Long An

2892/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010

2.136.112

2.136.112

9/2011 – 2014

Cống Mương Chuối

Tp.HCM

2905a/QĐ-BNN-XDCT 29/10/2010

2.634.698

2.634.698

12/2011 – 2014

Tổng cộng:

5.848.131

5.848.131

 

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã giao Ban Quản lý ĐT&XD Thuỷ lợi 9 là chủ đầu tư của 3 dự án trên.

2. Phân kỳ đầu tư 3 dự án Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý dự kiến:

 TT

Năm thực hiện

Dự kiến vốn (triệu đ)

Ghi chú

1

Năm 2009, 2010

42.165

Vốn ngân sách. Đã thực hiện

2

Năm 2011

900.000

Vốn ngân sách. Đã bố trí 80 tỷ

 

Năm 2012

1.700.000

Vốn ngân sách, TPCP

 

Năm 2013

1.620.000

Vốn ngân sách, TPCP

 

Năm 2014

1.585.996

Vốn ngân sách, TPCP

Tổng cộng

5.848.131

 

3. Vốn đầu tư đã bố trí cho các công trình trên từ nguồn vốn ngân sách trung ương là 122.165 triệu đồng, trong đó:

- Vốn chuẩn bị đầu tư là 42.165 triệu đồng (năm 2009 là 20.045 triệu đồng và năm 2010 là 22.120 triệu đồng).

- Vốn thực hiện dự án: kế hoạch năm 2011 đã bố trí là 80.000 triệu đồng.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản số 4077/BNN-KH ngày 08/12/2010 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chủ trì vận động ODA để đầu tư các dự án chống ngập khu vực Tp. Hồ Chí Minh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 9214/BKH-KTĐN ngày 24/12/2010 ghi nhận nhu cầu và sẽ trao đổi với các nhà tài trợ để tìm nguồn vốn ODA đầu tư cho các dự án.

Bộ Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo một số thông tin liên quan đến dự án theo yêu cầu tại văn bản 17350/BTC-ĐT để quý Bộ tổng hợp.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính Phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND Tp.HCM và tỉnh Long An;
- TCTL, Cục QLXDCT;
- Lưu: VT, Vụ KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng 

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản