124942

Công văn 1805/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

124942
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 1805/TCT-CS về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1805/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 1805/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế
Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/05/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/TCT-CS
V/v lập hóa đơn GTGT.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội).
(Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số NPVH07052011 ngày 7/5/2011 và công văn số NPVH16052011-1 ngày 16/5/2011 của Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) về việc lập hóa đơn GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn:

“Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có).

Căn cứ công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chữ viết, chữ số ghi trên hóa đơn.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) đã đăng ký cách sử dụng chữ viết, chữ số ghi trên hóa đơn theo hướng dẫn tại công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính đã lập hóa đơn giao khách hàng như sau:

- Tại tiêu thức “tên, địa chỉ người mua” tên đầy đủ: “Cong ty TNHH xe buyt Daewoo Viet Nam”, do không đủ ký tự phần mềm kế toán được viết thành: “Cty TNHH xe buyt Daewoo VN”.

- Tại tiêu thức “tên hàng hóa, dịch vụ” ghi tên sản phẩm là tiếng Việt không dấu (khổ chữ lớn) kèm theo tên sản phẩm giữ nguyên tiếng nước ngoài (khổ chữ nhỏ hơn - nằm ở cột bên cạnh cột sản phẩm tiếng Việt)

Các tiêu thức khác trên hóa đơn được lập theo quy định thì các hóa đơn đã lập như trên giao khách hàng được chấp thuận.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Nippon Paint Việt Nam (Hà Nội) được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC - TCT (2);
- Vụ TVQT(AC), TTHT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản