118684

Công văn 180/BXD-QLN giải đáp vướng mắc Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

118684
Tư vấn liên quan
LawNet .vn

Công văn 180/BXD-QLN giải đáp vướng mắc Nghị định 71/2010/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 180/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết
Số hiệu: 180/BXD-QLN
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng
Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 11/02/2011
Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật
Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 180/BXD-QLN
V/v: Giải đáp vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Ngày 04/01/2011, Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có văn bản số 09/CTUBND-HC đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn Điều 63 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 63 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, đối với những trường hợp mua nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản (không phân biệt là mua nhà ở có sẵn hay mua nhà ở hình thành trong tương lai và nhà ở này đã có giấy tờ chứng nhận về quyền sở hữu hay chưa có giấy chứng nhận về quyền sở hữu) thì các bên không phải thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở. Quy định này là để giảm bớt thủ tục cho các bên khi tham gia giao dịch về nhà ở với doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp bán nhà ở đã có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất của dự án, có đầy đủ các hồ sơ pháp lý về dự án theo quy định và được sử dụng con dấu nhân danh của doanh nghiệp để hoạt động kinh doanh bất động sản.

Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục QLN (2b).

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản gốc
(Không có nội dung)
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
LawNet .vn
Không có nội dung
 • Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Hiệu lực: {{m.News_EffectDate_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
  Ban hành: {{m.News_Dates_Date}}
  Tình trạng: {{m.TinhTrang}}
  Cập nhật: {{m.Email_SendDate_Date}}
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
{{VBModel.Document.News_Subject}}
LawNet .vn
Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của Văn bản. Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...

Nếu chưa có Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây
Đăng nhập
Tra cứu nhanh
Từ khóa
Bài viết Liên quan Văn bản